Carta de la Junta de Dag Shang Kagyu a Lama Djinpa 

27 de febrero de 2016